disertacija
Utjecaj odabranih parametara na rast plijesni Aspergillus flavus ATCC26949 u mješovitoj kulturi i biosinteza aflatoksina B1 i G1

Lejla Duraković (2007)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet