disertacija
Biološki aktivni spojevi višnje i višnje Maraske tijekom zrenja i skladištenja pri -18° C

Sandra Pedisić (2007)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet