disertacija
Biokemijska i bioloŠka karakterizacija Granzima K i njegova biološka uloga u sistemskoj upali / sepsi

Marijana Ručević (2007)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet