disertacija
Interakcija fizikalno-kemijskih i bioelektričkih svojstava u ocjeni kvalitete mesa peradi

Helga Medić (2006)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet