disertacija
Bioelektrička impedancijska analiza pri utvrđivanju promjena kvalitete odmrznutog ribljeg mišićja

Sanja Vidaček (2006)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet