disertacija
Perzistentnost ostataka klenbuterola u tjelesnim tekućinama i tkivima svinja nakon subkronične izloženosti anaboličnoj dozi

Jelka Pleadin (2006)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet