disertacija
Hlapljivi sastojci arome rajčice i njihov utjecaj na senzorska svojstva proizvoda od rajčice

Ksenija Marković (2006)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet