disertacija
Unapređenje selektivnosti pridnenih povlačnih mreža koća u Jadranskom i Tirenskom moru

Jure Brčić (2015)
Sveučilište u Splitu