disertacija
Biološko-ekološke karakteristike kokotića Lepidotrigla dieuzeidei Blanc & Hureau, 1973 i kokotića oštruljića Lepidotrigla cavillone (Lacepede, 1801) na području južnog Jadrana

Tatjana Dobroslavić (2015)
Sveučilište u Splitu