disertacija
Učinkovitost denitrifikacije u morskom recirkulacijskom akvakulturnom sustavu

Marina Brailo Šćepanović (2016)
Sveučilište u Splitu