disertacija
Akumulacija elemenata u tragovima u morskim cvjetnicama u hrvatskom dijelu Jadrana

Jelena Lušić (2016)
Sveučilište u Splitu