disertacija
Raspodjela i aktivnost prokariotskih mikroorganizama u crnogorskom dijelu južnog Jadrana

Aleksandra Redžić (2016)
Sveučilište u Splitu