disertacija
Modeli optimizacije ribolova u funkciji unaprjeđenja sustava upravljanja morskim ribarstvom u RH

Irena Bitunjac (2016)
Sveučilište u Splitu