disertacija
Dinamika populacije kneza, Coris julis (Linnaeus, 1758) u istočnom Jadranu

Frane Škeljo (2012)
Sveučilište u Splitu