disertacija
Prostorna i vremenska raspodjela ličinki eufauzida dubokog južnog Jadrana

Barbara Gangai Zovko (2013)
Sveučilište u Splitu