disertacija
HIGIJENA, NJEGA I LIJEČENJE BOLESTI KOŽE U NARODNOJ MEDICINI SLAVONIJE I BARANJE

Ivanka Muršić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet