disertacija
ELEKTRIČNA AKTIVNOST PARALUMBALNE MUSKULATURE U TRODIMENZIJSKOM FAZNOM PROSTORU TIJEKOM IZLAGANJA CIJELOG TIJELA VIBRACIJAMA

Kristijan Dinjar (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet