disertacija
SPECIFIČNOSTI BIOMETRIJSKIH ČIMBENIKA OKA U GLAUKOMSKIH BOLESNIKA SA PSEUDOEKSFOLIJATIVNIM SINDROMOM MJERENIH OPTIČKOM NISKOKOHERENTNOM REFLEKTOMETRIJOM

Željka Janjetović (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet