disertacija
PROCJENA VASKULARNOG UPALNOG ODGOVORA KOD ENDOVASKULARNOG LIJEČENJA BOLESNIKA S PERIFERNOM ARTERIJSKOM BOLESTI

Tajana Turk (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet