disertacija
TOČNOST ZNAČAJKI ULTRAZVUČNOG PRIKAZA REGIONALNIH LIMFNIH ČVOROVA U PREPOZNAVANJU PRESADNICA TUMORA

Tatjana Rotim (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet