disertacija
UTJECAJ HLAPLJIVIH ANESTETIKA NA SASTAV I DISTRIBUCIJU LIPIDNIH

Ozana Katarina Tot (2013)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet