disertacija
MODULACIJA VASKULARNIH ODGOVORA NA ANGIOTENZIN II I ANGIOTENZIN-(1-7) HIPERBARIČNOM OKSIGENACIJOM - ULOGA CYP ENZIMA

leksandar Kibel (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet