disertacija
ULOGA PERIMETRIJE UDVOSTRUČENE FREKVENCIJE U RANOM OTKRIVANJU DIJABETIČKE RETINOPATIJE

Mario Bradvica (2013)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet