disertacija
VASKULARNA REAKTIVNOST OTPORNIČKIH KRVNIH ŽILA POTKOŽNOG I VISCERALNOG MASNOG TKIVA U LJUDSKOJ PRETILOSTI

Ivana Jukić (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet