disertacija
UTJECAJ DIJETE S VISOKIM UDJELOM SOLI NA MIKROVASKULARNU REAKTIVNOST U POPULACIJI ZDRAVIH MLADIH ŽENA

Ana Stupin (2013)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet