disertacija
UTJECAJ TERAPIJE HIPERBARIČNIM KISIKOM NA REAKTIVNOST KRVNIH ŽILA KOD ŠTAKORA S DIJABETESOM MELITUSOM TIPA I

Sanela Unfirer (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet