disertacija
UTJECAJ KARAKTERISTIKA TUMORA I BOLESNIKA S GIST-om NA PREŽIVLJENJE

Robert Šeparović (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet