disertacija
OSOBITOSTI UPALNIH BOLESTI CRIJEVA U ZADARSKOJ ŽUPANIJI

Ivo Klarin (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet