disertacija
POVEZANOST ATEROSKLEROTSKIH OVAPNJENJA ARTERIJA VRATA I GLAVE SA SUŽENJEM UNUTARNJE KAROTIDNE ARTERIJE U BOLESNIKA SA ZNACIMA CEREBROVASKULARNE BOLESTI

Nikola Gotovac (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet