disertacija
ULTRAZVUK KAROTIDNIH ARTERIJA U PROCJENI SUPKLINIČKE ARTERIOSKLEROZE KOD ISPITANIKA SA ČIMBENICIMA RIZIKA

Krunoslav Buljan (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet