disertacija
POVEZANOST EREKTILNE DISFUNKCIJE I SERUMSKE VRIJEDNOSTI VITAMINA

Bojan Sudarevuć (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet