disertacija
Udio strome kao prognostički čimbenik kod karcinoma debelog crijeva

Josipa Flam (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet