Rad nije dostupan
disertacija
Neuroimunološki pokazatelji ishemije u bolesnika s ishemijskom cerebrovaskularnom bolesti

David Bonifačić (2016)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za neurologiju