Rad nije dostupan
disertacija
Morfološke, imunohistokemijske i kromosomske promjene u stanicama multiplog mijeloma

Irena Seili-Bekafigo (2014)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za opću patologiju i patološku anatomiju