Rad nije dostupan
disertacija
Prognostička vrijednost i međuodnos osteopontina i morfologije invazivne tumorske fronte u karcinomu pločastih stanica usne šupljine

Manuela Avirović (2014)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za opću patologiju i patološku anatomiju