disertacija
Bioorgansko istraživanje kemijskih profila i markera odabranih vrsta meda
doktorska disertacija

Marina Kranjac (2018)
Sveučilište u Splitu
Kemijsko-tehnološki fakultet
Knjižnica