disertacija
Studija utjecaja štetnih otpada na procese hidratacije i fizikalno-kemijska te mehanička svojstva cementnih kompozita

Damir Barbir (2013)
Sveučilište u Splitu
Kemijsko-tehnološki fakultet
Knjižnica