disertacija
Morfološke, motoričke i psiho-socijalne karakteristike baseball igrača seniora različite igračke kvalitete i pozicije

Marijan - Frane Tomašić (2018)
Sveučilište u Splitu
Kineziološki fakultet