disertacija
Antropološka obilježja odabranih rukometašica različite dobi

Lidija Bojić-Ćaćić (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Kineziološki fakultet