disertacija
Struktura i razlike antropoloških obilježja učenika i učenica razredne nastave gradskih i seoskih sredina Like

Braco Tomljenović (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Kineziološki fakultet