disertacija
Utjecaj pliometrijskog treninga i treninga ponavljanih sprintova na kondicijske sposobnosti

Ivan Krakan (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Kineziološki fakultet