disertacija
Utjecaj različitoga fokusa pažnje na rezultat i vrijednosti pažnje i opuštenosti u početnika i vrhunskih streličara

Andrea Vrbik (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Kineziološki fakultet