disertacija
Povezanost rapidnog smanjenja tjelesne mase i uspjeha hrvača

Kristijan Slačanac (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Kineziološki fakultet