disertacija
Razlike u funkcionalnom oporavku i kvaliteti života bolesnika s moždanim udarom između stacionarne i kućne rehabilitacije

Branimir Filipović (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Kineziološki fakultet