disertacija
Povezanost simetrične i asimetrične metode učenja i usavršavanja hrvačkih tehnika s uspjehom u hrvanju

Dalibor Vračan (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Kineziološki fakultet