disertacija
Uloga polimorfizama gena adrb3, actn3 i ace u pokazateljima mišićnoga umora nakon ekscentrično-koncentričnih kontrakcija

Vladimir Manojlović (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Kineziološki fakultet