disertacija
Usporedba strukture napada u europskoj i američkoj košarci

Aleksandar Selmanović (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Kineziološki fakultet