disertacija
Dinamika pokazatelja stanja uhranjenosti i tjelesne aktivnosti učenica i učenika u primarnoj edukaciji

Mateja Kunješić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Kineziološki fakultet