Rad nije dostupan
disertacija
Evangelizacijsko poslanje Crkve pred izazovom novih oblika masovne komunikacije - Licencijatski rad

Jure Strujić (2012)
Sveučilište u Splitu
Katolički bogoslovni fakultet