disertacija
Teološka misao Marijana Valkovića u razvoju crkvenog i društvenog života u Hrvatskoj

Silvija Migles (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Katolički bogoslovni fakultet
Katedra socijalnog nauka Crkve